“Duvar - Kâğıt - Makas” Sergisi Üzerine

duvar kagit makas

Yazar: Tuğçe A. Çıkmaz

Zaman ve mekân içerisinde toplumsal alanda ortaya çıkan değişimler/dönüşümler var olma pratiğimiz üzerinde yeniden düşünmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu dönüşümlerin toplumsal organizasyon ve yaşam biçimleri üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Yaşam alanlarımızdaki bu dönüşümler kimileri için hiçbir şekilde kabul edilmeyip, mutsuzluğu zorunlu kılar. Kimileri daha gerçekçi bakarak bu dönüştürülen düzene tamamen alışmaya çalışırken, diğer yandan kendi alternatiflerini arayanları da görürüz. Kent yaşamındaki bu rahatsız edici dönüşümlerden yola çıkan bir grup sanatçı Burcu Pek küratörlüğünde bir araya gelerek modernliğin kentler üzerindeki dönüştürücü etkileri sonucu, bireyler üzerinde ortaya çıkan zihinsel ve fiziksel engelleri sanatsal üretim biçimleriyle sorgulamaktadırlar.

Ali Bilge Akkaya, Furkan Çakmakçı, Kıymet Daştan, Ali Demirtaş, Enis Malik Duran, Beste Kopuz, Volkan Parlak, Arek Qadrra’nın yer aldığı “Duvar – Kâğıt - Makas” adlı grup sergisi Space Debris iş birliği ile 15 Aralık 2018 tarihine kadar Orjin Maslak’ta yer alan OrjinSanat’ta görülebilir.

Birçok pratiğin bir arada yer aldığı “Duvar – Kâğıt - Makas” sergisinde, Furkan Çakmakçı’nın video işi şehir hayatının sıkıcılığı ve boğuculuğu üzerineyken, izleyiciye modern bir kentte yaşamanın; kalabalıklar içerisinde yalnızlık duygusunu, belirsizliği, karmaşık kentsel çevrede olayların nasıl gelişeceğini göstermektedir.

duvar kagit makas

Ali Demirtaş’ın işlerinde ise yol kenarlarındaki yatay bahçelerin bir çelenge çevrildiğini görüyoruz. 20. yüzyılın belki de en önemli çevreci mimari yaklaşımı olan yatay bahçeler kentleşmenin önemli belirtilerindendir. Modernleşme ile süregelen kentleşme, insanların şehirlerde toplanmasını, bu da kalabalığı, yer darlığını ve yeşil katliamını beraberinde getirmiştir. Görkemli ağaçlarla süslü arazilerin yerini devasa gökdelenler almıştır. Ve kentleşmenin getirdiği betonlaşmaya, tekdüzeliğe modern bir başkaldırı olarak Yatay Bahçeler görülmektedir. Ama Yatay Bahçeler de zamanla yapay peyzajlara dönüşmüş ve kent yaşamına ayak uydurmuşlardır.

Yaşam alanlarımıza yapılan bu müdahalelere alternatif kaçış alanlarını ise Arek Qadrra’nın işlerinde görüyoruz. Sürekli olarak değişen yaşam alanlarımızla birlikte her şeyin yolunda olduğu, büyük ve güzel bir metropolde yaşadığımız empoze ediliyorken sanatçı, yakın gelecekte görülecek yapı planlarını gözler önüne seriyor.

Berka Beste Kopuz’un işleri ise 39 ilçenin fotoğraflarını içeren detaylı bir araştırmadan oluşmaktadır. Sergide yer alan ışıklı pano yerleştirmesiyle ilçelerin dününü, bugününü ve yarınını inceleyebilmekteyiz. Bu mekânların sanatçıda zihinsel bir karşılık bulması ancak bireysel pratik ve diyalogların, toplumsal olaylar ve tarihi süreçlerle harmanlanmasıyla mümkün olur. Kopuz’un kişisel belleğinden yola çıkarak yaptığı bu işler toplumsal bellekte yerini almaktadır. Bu nedenle mekân imgesi toplumsal ve bireysel bellekle doğrudan ilişkilidir.

Algılanan her imge belleğimizde depolanır. Ve hatırlama yoluyla zihnimizde ortaya çıkar. Temelde mekânsal izler taşıyan imgeler zamanla kent belleğinin bir parçası haline gelir. Bu da kenti algılama ve hatırlama biçimimizi etkiler.

Kıymet Daştan’ın sergide yer alan Kırılgan adlı işi de kentin zaman içindeki fiziki dönüşümlerinin bir izdüşümüdür. Modernleşmenin yarattığı mekânsal ve kültürel değişimi gözler önüne seren iş, Daştan’ın Fransa’da bulunduğu sırada ortaya çıkmıştır. Sanatçı etrafını saran şehrin ipuçlarını takip ettiğinde, bir nehrin izlerini sürer. Zaman içerisinde değişime uğrayan ve yok olan bu nehir, fiziki ve toplumsal etkiler sonucu kentin ve kentlilerin belleğinden silinmiştir.  Ve bölgede yaşayan insanların zihninde fiziki çevreden kaynaklanan yeni bir bellek oluşmuştur. Mekânlara, şehirlere yapılan bu tür müdahalelerin aynı zamanda belleklerimize de yapılan bir müdahale olduğunu görürüz.

Duvar – Kâğıt - Makas sergisi çoğunlukla farkına bile varmadığımız mekânsal dönüşümleri hatırlamamızı sağlamakla kalmayıp, yaşadığımız dönemin ve yerin dönüşümünü bütün yönleriyle gözler önüne sermektedir.

 

Yazar Hakkında

avatar
Müzik, Sinema, Tiyatro, Güncel Sanat, Kitap ve Keşif ana başlıkları altında okuyucular, güncel kültür sanat haberlerini takip ederken, yapılan röportajları keyifle okuyor...

TAKVİMİ GÖR

Konser, Sergi, Sahne Şovu, Tiyatro... Nerede? Ne Zaman? Şehirde Ne Varsa Hepsi Burada !

SanatOnline.Net e-posta aboneliği

Sanatsal etkinliklerden haberdar olmak ve sanat haberlerini almak için e-posta hesabınızı bırakabilirsiniz.